Skip to content Skip to footer

Kristina Butkiene

Kristina Butkiene / Joimove Babies Instructor

Šokis su kūdikiu man – jausmas, kai du yra kaip vienas. Mano kelionė į šokį su vaikeliu prasidėjo 2015 metais atradus prieraišiąją tėvystę, kuomet ėmiau nešioti pirmąjį savo vaiką. Artumas, geros emocijos, ramybė pripildo kaskart priglaudus vaiką. Susilaukusi antrojo vaiko ėmiau šokti. Greitai pajutau, kad šokis su vaiku atpalaiduoja, padeda atsikratyti nuovargio ir įtampos. Laikas, praleistas judesyje, man padeda pajausti pilnatvę, kuria nuostabų tarpusavio ryšį. Džiaugiuosi atradusi veiklą, taip suartinančią su vaikais. Vertinu galimybę būti šokių su kūdikiais instruktore ir Joimove International dalimi.

Dancing with your baby to me is this feeling when two become like one. My journey to Dancing with Your Baby started in 2015 when I discovered Attachment Parenting and with it babywearing then I started to babywear my firstborn. Closeness, content and good emotions filled me every time I held my baby close. When I welcomed my second born I started dancing and soon after I learned that babywearing dance helped me and my baby to relax, get rid of fatigue and daily stress. Time spent in motion helps me build a strong relationship with my baby and brings me the feeling of fulfilment. I’m very glad I found an activity that brings me even more closer to my children. And I’m very grateful to have this opportunity to become a qualified babywearing dance  instructor and to be a part of Joimove International

Leave a comment

Kapirum Consulting

Pop up for potential mailing list?

Sign up now